Zanimljivosti

I-STRATEGIJA

I-STRATEGIJA - fotka - povećana

...preuzmi OVDJE.

BROŠURA ICM VU

Brošura ICM-a

Brošuru preuzmi OVDJE.

Naši donatori:

Vukovarsko-srijemska županija

vsz

Grad Vukovar

grad vukovar

Ministarstvo socijalne politike i mladih

logo mspm 1

ICM Centri

   

logo-icm  logo eryica

Saznaj više o Europskoj Uniji

euinfoos

pronilogoInfo centar za mlade Vukovar projekt je PRONI Centra za socijalno podučavanje

Volontiranje / Aktivizam

Što je volontiranje?

Riječ volonter (franc.volontaire) označava osobu koja besplatno obavlja neku službu, dakle volontirati znači besplatno služiti. U svijetu su volonterstvo i volontiranje definirani na različite načine i imaju različite dimenzije, ali se može slobodno reći kako je u svojoj najširoj definiciji volonterski rad neplaćeno, nekarijerističko, neprofitno, slobodno izabrano djelovanje koje se javlja u različitim oblicima. Upravo na tome temelji se i definicija volonterstva koju je prihvatila Republika Hrvatska (Zakon o volonterstvu NN 58/07) koja kaže: „Volontiranjem se, u smislu ovoga Zakona, smatra dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit, a obavljaju ih osobe na način predviđen ovim Zakonom, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno“.
Tradicionalno poimanje volontiranja temeljilo se na dobrovoljnim aktivnosti ma pomaganja susjedima i prijateljima ili pomaganju zajednici u nekim izvanrednim situacijama kao što su ratovi ili prirodnekatastrofe. Danas je o volonterstvu teško govoriti bez razumijevanja značenja i koncepta filantropije. Definicija Oxfordskog rječnika opisuje filantropiju kao „poticaj na dobrotvornu akciju“, oprečnu egoizmu. Suvremena definicija organizirane filantropije podrazumijeva aktivne pojedince i grupe koji u organiziranim i poticajnim okolnostima na različite načine promoviraju i unaprjeđuju rad za opće dobro. Organizirana filantropija manifestira se kroz darivanje novca i drugih materijalnih dobara u dobrotvorne svrhe ali i  ulaganjem u zajednicu na promišljen i organiziran način kroz zaklade i druge oblike neprofitnih organizacija i institucija. Osim materijalnog pomaganja ili ulaganja sve više je prisutan i koncept darivanja ili ulaganja osobnog vremena, znanja i vještina kroz različite oblike volonterskog angažmana. Primarne pretpostavke za razvoj filantropije u društvu su akumulirano financijsko bogatstvo, povoljno pravno i porezno okružje te postojanje potreba. Sekundarne pretpostavke odnose se na tržišnu ekonomiju, kritični stupanj povjerenja u društvu i tradiciju filantropije. Volontiranje, kao dobrovoljna aktivnost, je prije svega sloboda izbora, a sloboda je osnovna težnja ljudske civilizacije i temeljno obilježje demokracije. Osim toga, volonterstvo u sebi sadrži potencijal izgradnje suosjećanja solidarnosti s drugima i drugačijima. Prema Europskom manifestu o volontiranju,  volontiranje je aktivnost koja se poduzima slobodnom voljom pojedinca te osobnim izborom i motivacijom; bez želje za financijskom dobiti; u organiziranom okruženju (unutar nevladinih udruga, volonterskih centara, manje ili više organiziranih neformalnih skupina); u želji da se pomogne drugim osobama i društvu u cjelini, pridonoseći zajedničkim vrijednostima, bez osobnih interesa (iako je volontiranje od jednake koristi i samoj osobi koja volontira).
Volontiranje u obliku davanja usluga uglavnom je vezano uz organizirane, često institucijske kontekste. Ovakvim oblikom volontiranja pruža se pomoć, primjerice u bolnicama, domovima za djecu, domovima za stare i nemoćne i slično. Volontiranje kroz aktivno uključivanje u društvo, s ciljem proaktivnog iniciranja promjena u društvu, noviji je oblik volontiranja u Hrvatskoj. Najčešće se odnosi na aktivno sudjelovanje u političkim, neprofitnim organizacijama, neformalnim građanskim inicijativama i interesnim grupama. U Hrvatskoj se u posljednjih nekoliko godina razvijaju novi pristupi organiziranom volontiranju. Uglavnom se volonterske aktivnosti provode kroz organizacije civilnog društva  i ustanove zdravstvene i socijalne skrbi koje na ovaj način podižu kvantitetu i kvalitetu svojih aktivnosti i usluga.

Ključ odabira dobre prilike za volontiranje je da odredimo naše ciljeve i naša očekivanja kod odabranog volonterskog angažmana te da utvrdimo naše sposobnosti i vještine.

Važno je pažljivo odabrati dobru priliku za volontiranje jer volontiranje može biti nezaboravno i korisno iskustvo. Kvaliteta volonterskog angažmana može utjecati na tvoje osobno promatranje volontiranja u cjelini.

Kada doneseš odluku da želiš volontirati, postavi si nekoliko pitanja:
•Koji su moji ciljevi i očekivanja?
•Koliko vremena imam na raspolaganju?
•Kakve bi zadaće mogao preuzeti?
•Kakve vještine ja mogu ponuditi?

 

Istraži

Internet je prepun organizacija kojima bi volonterska pomoć dobro došla.
Internet predstavlja kako i priliku tako i problem jer ima organizacija koje nisu pouzdane. Neke od organizacija imaju svoju web stranicu, a možda više ne postoje, nikad nisu postojale ili jednostavno ne rade ono što tvrde da rade.

Posebnu pažnju trebao/la bi posvetiti organizacijama koje se reklamiraju na stranicama drugih organzacija jer se njihov kredibiltet ne može jamčiti.

Uvijek je korisno konaktirati nekog od zaposlenika/volontera te organizacije kako bi saznao/la kako funkcioniraju kao organizacija i što žele postići. 

Ako si izabrao/la pouzdanu organizaciju nećeš imati nikakvih problema što se tiče odgovora na postavljena pitanja i uvijek će težiti tome da te spoje s barem jednim od njihovih volontera.

Čak i kada odabereš priliku koja ti se čini savršena i u pouzdanoj je organizaciji, uvijek je potrebno vrijeme da sve dođe na svoje. Nije svaki volonterski angažman za svakog volontera, a ako ti neki zadatak baš i ne odgovara postoje mnogi drugi koji zadovoljavaju tvoje potrebe i očekivanja.

LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR (LVC) 

LVC osigurava redoviti dijalog sa dijelom javnosti koji je zainteresiran za volontiranje, dostavlja različite pozitivne poruke o dobrobitima, prirodi i uvjetima volontiranja. organizira promotivna volonterska događanja. LVC redovito informira medije, javne institucije i javnost o svojim aktivnostima i rezultatima. LVC promovira zajedničke aktivnosti mreže među članovima lokalne zajednice (u slučaju da je LVC član mreže). Održava ažuriranu bazu podataka o potražnji i ponudi volontera. LVC obrađuje ponudu volontera u zajednici (regrutira, registrira, usmjerava i preporučuje volontere). LVC upravlja podacima o potražnji za volonterima u zajednici (svoje usluge objavljuje organizacijama i institucijama, zaprima od njih zahtjeve, smješta volontere na prava mjesta). LVC bilježi svoje aktivnosti tijekom godine i dostavlja godišnji izvještaj na kraju svake kalendarske godine. Izvješće treba uključivati informacije i podatke koji su prikupljeni prema instrumentima praćenja i procjene (npr. broj regrutiranih i upućenih volontera, demografski podaci, broj organizacija u koje su upućeni volonteri, pokrivena područja aktivnosti, trošak/korisnik po organizaciji – preporučeni volonter itd.). LVC nudi kontinuirane obrazovne aktivnosti za javnost i potencijalne volontere.

Volontirati se, na lokalnoj razini, može u većini udruga, a jedna od njih je i Info centar za mlade Vukovar

REGIONALNI VOLONTERSKI CENTRI (RVC)

RVC osigurava redovan dijalog sa dijelom javnosti koji je zainteresiran za volontiranje. LVC dostavlja različite pozitivne poruke o dobrobitima, raznovrsnoj prirodi i uvjetima volontiranja. RVC organizira promotivna volonterska događanja/kampanje. RVC redovito informira medije, javne institucije i javnost o svojim aktivnostima i rezultatima. RVC je proaktivno razvio jake i pozitivne odnose sa što više zainteresiranih strana u zajednici. RVC promovira zajedničke aktivnosti mreže medu članovima lokalne zajednice (u slučaju da je LVC član mreže). RVC održava ažuriranu bazu podataka o potražnji i ponudi volontera. RVC obrađuje ponudu volontera u zajednici (regrutira, registrira, usmjerava i preporučuje volontere). RVC upravlja podacima o potražnji za volonterima u zajednici (svoje usluge objavljuje organizacijama i institucijama, zaprima od njih zahtjeve, smješta volontere na prava mjesta). RVC bilježi svoje aktivnosti tijekom godine i dostavlja godišnje izvješće na kraju svake kalendarske godine. Izvješće treba sadržavati informacije i podatke sakupljene u skladu sa instrumentima kontrole i procjene. RVC osigurava ažurirane podatke o volonterskom radu općenito (Zakon o volonterstvu, volonterska prava i odgovornosti, radni instrumenti, lokalna situacija volontera itd.) RVC pruža, na zahtjev drugih organizacija i institucija, informacije za upravljanje kako volonterima tako i volonterskim programima. U ovom procesu RVC promovira najbolju praksu u upravljanju volonterima. RVC podržava neprofitne organizacije koje poštuju principe volonterstva/etički kodeks. RVC namjerava održati/povećati broj organizacija koje podržava.
RVC je odredio procedure o svome radu sa organizacijama. RVC pruža i organizira obrazovne
aktivnosti (kao što su: modularna obuka (blok treninga koji traju 2-3 dana u kombinaciji sa
savjetovanjima), jednodnevne treninge) u području upravljanja volonterima. RVC pruža ili pomaže u obuci i u drugim područjima (npr. komunikacija, vodstvo, izgradnja tima, animacija itd.) za svoje volontere, za volontere iz drugih organizacija, za koordinatore volontera, organizacije, institucije i kompanije. RVC nudi kontinuirane obrazovne aktivnosti za javnost i potencijalne volontere. RVC surađuje sa lokalnim zainteresiranim stranama da bi se razvio, promovirao i prepoznao rad volontera u zajednici. RVC promovira/ohrabruje/predstavlja Zakon o volonterstvu institucijama i
organizacijama na nivou zajednice. RVC je prepoznat od strane lokalnih zainteresiranih strana kao organizacija koju se može konzultirati u području razvoja volonterstva na nivou zajednice. RVC vrši istraživanja koja pokrivaju različita područja volonterstva. RVC promiče i dijeli rezultate istraživanja o volonterstvu na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini. Rezultati istraživanja su podijeljeni primjerenim zainteresiranim stranama (RVC mreža, akademska zajednica itd.).

Regionalni volonterski centri u Hrvatskoj su:
VC Osijek
VC Rijeka (SMART)
VC Split (Udruga MI)

 

VOLONTIRANJE NA NACIONALNOJ RAZINI možete ostvariti u Volonterskom centru Zagreb.


EVS (Europska Volonterska Služba) projekti pružaju priliku mladim ljudima da žive i rade kao volonteri u inozemstvu te da dožive kulturu i običaje druge zemlje. Volonterske aktivnosti od koristi su lokalnim zajednicama u zemlji domaćinu, ali imaju i jasno definirane obrazovne koristi za volontere. Osim toga, volontirajući, mladi ljudi stječu nove vještine što utječe na njihov osobni i profesionalni razvoj. Trajanje volonterske službe može biti od 2 do 12 mjeseci. Volonteri obično rade sa skupinama poput djece, tinejdžera, osoba s posebnim potrebama, s imigrantima, starijim osobama, beskućnicima i ostalim manjinskim skupinama. Projekti također mogu biti kulturne ili ekološke tematike. Sudjelovanje je besplatno za sve volontere. Volonterima su pokriveni troškovi smještaja, hrane, puta i zdravstvenog osiguranja za vrijeme trajanja projekta, a dobivaju i mjesečni džeparac.

MIROVNA GRUPA MLADIH DUNAV je akreditirana udruga za slanje i primanje volontera kroz Europsku Volontersku Službu.Udruga predstavlja svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba, koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, te ekološka, humanitarna, informacijska, kulturna, nacionalna, pronatalitetna, prosvjetna, socijalna, strukovna, športska, tehnička, zdravstvena, znanstvena ili druga uvjerenja i ciljeve, a bez namjere stjecanja dobiti.

Udrugu mogu osnovati najmanje 3 osnivača (člana).

Prije osnivanja udruge svakako pročitajte Zakon o udrugama.  

 

Korak 1. Izbor imena i izrada statuta

Prilikom izbora imena potrebno je provjeriti postoji li udruga sa istim nazivom. Provjeru možete obaviti na http://www.uprava.hr/default.aspx?id=666.

Nakon što ste izabrali naziv udruge potrebno je izraditi statut. Statut predstavlja temeljni opći akt udruge.

Obvezni podaci u statutu su:

 • naziv i sjedište udruge,
 • zastupanje udruge,
 • ciljevi,
 • djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
 • članstvo te prava i obveze članova,
 • tijela udruge, njihov sastav, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata,
 • prestanak postojanja udruge.

Statut je najčešće isti ili sličan statutima drugih udruga, najčešća razlika je u ciljevima i djelatnostima.

Primjer statuta možete vidjeti ovdje. 

Mnoge udruge imaju na svojoj web stranici statut:

http://www.ffzg.hr/arheo/ska/statut.htm

http://www.hkdrustvo.hr/hr/statut/

http://www.audiofil.net/Klub/images/2005/statut.pdf

http://www.efsa.hr/statut.htm

http://www.odaprijateljstvu.net/statut-udruge.html

http://www.udruga-kvark.hr/statut.pdf

 

 

Korak 2. Osnivačka skupština i predaja dokumentacije za upis u registar

Nakon izrade statuta organizira se osnivačka skupština nakon čega slijedi registracija udruge u nadležnom tijelu Državne uprave. Popis možete pogledati ovdje.

Potrebna dokumentacija za registraciju:

 • zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine,
 • odluka o pokretanju postupka za upis u registar udruga,
 • statut (2 primjerka),
 • popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje,
 • izvod iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu – osnivača udruge,
 • suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela državne uprave za obavljanje određene djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge,
 • preslika osobne iskaznice osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje
 • 70 kn taksenih maraka

Sva dokumentacija mora biti ovjerena od strane osobe za zastupanje, najčešće predsjednika. 

Ogledni primjerci dokumentacije:
Odluka o pokretanju postupka za upis u registar udruga
Zapisnik o radu osnivačke skupštine
Odluka o imenovanju tijela udruge
Odluka o usvajanju statute
Odluka o osnivanju udruge
Odluka o zastupanju udruge
Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge 

Pripremljenu dokumentaciju potrebno je predati na šalteru za zaprimanje prijava za upis u registar udruga.

Podatke o uredu državne uprave možete pogledati ovdje.   

U roku od 30 dana trebali bi dobiti rješenje o upisu udruge u Registar udruga. Ukoliko nešto nije u redu napisano ili određeni dokument nedostaje, osoba nadležna za vaš predmet će vas kontaktirati. 

Uz rješenje o upisu dobiti ćete ovjereni primjerak statuta i OIB broj. 

Korak 3. Izrada pečata i dobivanje matičnog broja

Nakon što ste primili rješenje o upisu kopirajte ga u više primjeraka. 

Izrada pečata.

Za izradu pečata potrebna Vam je preslika rješenja o upisu u registar udruga i preslika stranice statuta gdje stoji opis pečata. Cijena pečata je između 150 i 250 kn. 

Nakon što ste izradili pečat potrebno je poslati zahtjev Državnom zavodu za statistiku. Svaka pravna osoba se mora prijaviti Državnom zavodu za statistiku zbog određivanja matičnog broja prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti u roku od 15 dana od primitka rješenja o upisu u registar. Zahtjev možete skinuti ovdje (tiskanica RPS-1).

Zahtjevu za određivanje matičnog broja prilaže se:

-kopija rješenja o upisu u registar

-kopija uplate pristojbe u iznosu 55,00 kn (Potrebni podaci: Naziv primatelja / Državni proračun RH, Žiro-račun / 1001005-1863000160 Model /64 Poziv na broj / 7129-6099-3, Iznos / 55,00, Opis plaćanja / upis u registar poslovnih subjekata)

 

Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom potrebno je poslati preporučeno na adresu:

Državni zavod za statistiku

Registar poslovnih subjekata

Branimirova 19

10000 Zagreb

 

Ukoliko ste u Zagrebu zahtjev možete predati i osobno.

Dokument koji dobijete od Državnog zavoda za statistiku naziva se Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta. 

Korak 4. Otvaranje poslovnog računa i slanje obrasca RNO-P 

Nakon što ste dobili matični broj od Zavoda za statistiku možete otvoriti poslovni račun.

Žiro račun otvorite u banci prema vlastitom nahođenju.

Usporedbu tarifa poslovnih banaka možete pogledati ovdje.

Ukoliko planirate imati više transakcija tijekom mjeseca preporuka je uzeti Internet bankarstvo jer će vam uštedjeti puno vremena.

Sveudruge dužne su Ministarstvu financija dostaviti ispunjen i ovjeren obrazac RNO-P. Obrazac RNO-P možete skinuti ovdje

Korak 5. Izbor računovođe

Od 1.1.2009.g. sve novoosnovane udruge bez obzira na visinu prihoda dužne su voditi dvojno knjigovodstvo i predavati financijska izvješća Državnom uredu za reviziju najmanje prve 3 godine djelovanja. Stoga je potrebno odabrati računovodstveni servis ili osobu koja vam može voditi računovodstvo.

Dodatni koraci (neobvezni)

Ukoliko planirate imati Internet stranicu udruge potrebno je registrirati domenu. Primjeri domena udruga su www.dijalog.hr , www.smart.hr , www.udrugaterra.hr ,….

Za registraciju domene potrebno je popuniti zahtjev za HR-P domenu pri CARNet-u.

Sve informacije nalaze se na linku. http://www.dns.hr/index.html

Ukoliko planirate imati zaposlenike potrebno je napraviti prijavu poreznoj upravi, mirovinskom i zdravstvenom osiguranju.

Prijava poreznoj upravi

Prijava Poreznoj upravi obavlja se u ispostavi Porezne uprave prema sjedištu udruge. Dokumenti potrebni za prijavu su kopija rješenja o upisu u registar udruga i obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta od Državnog zavoda za statistiku.

Prijava mirovinskom osiguranju

Potrebni dokumenti:

  -preslika rješenja o upisu

  -obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta od Državnog zavoda za statistiku

  -obrazac M-11P.

 

Prijava zdravstvenom osiguranju

Potrebni dokumenti:

  -preslika rješenja o upisu

  -obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta od Državnog zavoda za statistiku

  -kopija obrasca M-11P-tiskanica T-1.


 

 

 

Prezentacija Europske volonterske službe

evsLOGO

U suradnji s lokalnom udrugom za mlade –Mirovnom grupom mladih Dunav, a u okviru aktivnosti PRONI-jevog Volonterskog centra Vukovar, nastavlja se ciklus prezentacija Europske volonterske službe – EVS.
Prezentacija za sve mlade između 15 i 30 godina bit će organizirana 6.srpnja s početkom u 10 sati u prostoru CISOK-a, Hrvatski zavod za zapošljavanje Vukovar, Vladimira Nazora 12, Vukovar.

Opširnije...

Poziv na iskaz interesa za akciju "Hrvatska volontira"

Hrvatska mreža volonterskih centara i ove godine organizira javnu manifestaciju Hrvatska Volontira! kojom želi ukazati na značaj volontiranja za razvoj suvremenog demokratskog društva u kojem svaki pojedinac ima pravo i odgovornost dati svoj doprinos i u kojem se takav doprinos cijeni.

Opširnije...

Potkategorije

Informacije

vremenskaprognoza

Vremenska prognoza

 

 

 

pomoc

Hitna pomoć Vukovar

032/441-298

 

 

 

policijskapostajavukovar

policijska postaja Vukovar

032/342-132

 

 

 

eljeznickikolodvor

željeznički kolodvor

060/333-444

autobusnikolodvor

autobusni kolodvor
060/337-799

 

 

 

 

Najava događaja

Nema događanja

Kalendar

Studeni 2019
P U S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

 knjiznica

Partneri

Potraži nas na fejsu

facebook 

eurodesklogo eyp1gzm

HZZ - ponuda poslova

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Pregled slobodnih radnih mjesta
 • Opis posla: SKRB O DJECI PREDŠKOLSKOG UZRASTA, Kategorija: PROFESORI, NASTAVNICI I STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE, Rok za prijavu: 19.11.2019, Mjesto rada: NIJEMCI, Općina: NIJEMCI, Županija: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

 • Opis posla: POMOĆNI BRAVAR/BRAVARICA - BRAVAR/BRAVARICA, Kategorija: MEHANIČARI, STROJARSKI MONTERI, ELEKTROMONTERI I OBRAĐIVAČI METALA, Rok za prijavu: 10.01.2020, Mjesto rada: VINKOVCI, Općina: VINKOVCI, Županija: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

 • Opis posla: VOĐENJE EVIDENCIJA I ADMINISTRACIJA, Kategorija: STRUČNJACI IZ DRUŠTVENOG, HUMANISTIČKOG I UMJETNIČKOG PODRUČJA, Rok za prijavu: 14.11.2019, Mjesto rada: VINKOVCI, Općina: VINKOVCI, Županija: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

 • Opis posla: OPIS POSLOVA: POPRAVAK I ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA., Kategorija: MEHANIČARI, STROJARSKI MONTERI, ELEKTROMONTERI I OBRAĐIVAČI METALA, Rok za prijavu: 14.11.2019, Mjesto rada: VUKOVAR, Općina: VUKOVAR, Županija: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

 • Opis posla: UČITELJ / UČITELJICA PRIRODE, Kategorija: PROFESORI, NASTAVNICI I STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE, Rok za prijavu: 19.11.2019, Mjesto rada: STARI MIKANOVCI, Općina: STARI MIKANOVCI, Županija: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

ICM Vukovar